972-052-390-57-15
הרב טייב חי 22 חדרה/ גבעת אולגה-3831219

להקדשות לעילוי נשמת

לתרום עכשיו להקדשת לעילוי נשמת

Home

הצגת העמותה

דברי הרב רפאל שליט"א

אהוביי היקרים אחינו כל בית ישראל העזרה הרוחנית הזאת היא העזרה והתמיכה הגדולה ביותר שאפשר להעניק פי כמה וכמה יותר מעזרה גשמית, כי כל הייסורים הגשמיים הם קטנים לעומת ייסורים נפשיים ורוחניים.
הצימאון הגדול שיש בנפשות ישראל לתוכן, לעמקות , לקשר , לאהבה , לשמחה – פורצת את הגבולות! והדרישה לשיעורי תורה , לקשר אמיתי ואוהב עם הקדושה והטהרה הולך ומתרבה.
ברוך ה זכינו לראות ברכה בעמלנו.
אנא מכם , עזרו לנו להציל את ישראל לקיים אהבת לרעך כמוך ולתת כח רוחני לעם הקדוש למלא אותו ברוח של גבורה שמחה ואמונה.
כל תרומה שלכם יכולה לעזור לעם ישראל בפעילויות רבות שכבר מתקיימות ברחבי הארץ אל תעמדו מנגד עזרו לרוח ישראל סבא להתעורר ולהתרומם ויקוים בנו
" מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

קשר

admin@shaarey-hadaat.com

WhatsApp: 052-390-57-15

972-052-390-57-15

9.00 am – 6.00 pm

הרב טייב חי 22

גר בחדרה/ גבעת אולגה מיקוד-3831219

0