972-052-390-57-15
הרב טייב חי 22 חדרה/ גבעת אולגה-3831219

להקדשות לעילוי נשמת

לתרום עכשיו להקדשת לעילוי נשמת

עלינו

עלינו

אהוביי היקרים אחינו כל בית ישראל ידוע לכל מי שעובד עם בני נוער בדורנו והוא בר דעת שהמצב המוסרי,הרוחני,והמידותי בעם ישראל שפל.
אחוזי ההשתמשות בסמים הם מחרידים , העצבות והדכאונות עוד יותר.
-תופעות נישואי התערובת , הולכים וגדלים.
היחס לתורה ולכל דבר שבקדושה ממש מבזה ומשפיל עד שיש למעלה ממיליון ילדים בישראל שלא יודעים מה זה שמע ישראל, חדירת החינוך הנוצרי והכפרני הורס את כל המסורת , הטוהר והקדושה שבעם ישראל.
הלכך ובהתאם לזאת עמותת “שערי הדעת” שמה לה מטרה- לעזור לתמוך ולרומם את נפשות ישראל בנים ובנות ולמלא אותם בדעת ובאמונה , כי הדעת והאמונה היא העזרה הגדולה ביותר שאפשר להעניק לאדם מישראל , לנערי וילדי ישראל.
וכאשר נמלא את הנפשות בדעת ובאמונה יהיה להם כח להתמודד ולהתגבר על כל המכשולים והאתגרים.
העזרה הרוחנית הזאת היא העזרה והתמיכה הגדולה ביותר שאפשר להעניק פי כמה וכמה יותר מעזרה גשמית, כי כל הייסורים הגשמיים הם קטנים לעומת ייסורים נפשיים ורוחניים.
הצימאון הגדול שיש בנפשות ישראל לתוכן, לעמקות , לקשר , לאהבה , לשמחה – פורצת את הגבולות! והדרישה לשיעורי תורה , לקשר אמיתי ואוהב עם הקדושה והטהרה הולך ומתרבה.
ברוך ה זכינו לראות ברכה בעמלנו.
אנא מכם , עזרו לנו להציל את ישראל לקיים אהבת לרעך כמוך ולתת כח רוחני לעם הקדוש למלא אותו ברוח של גבורה שמחה ואמונה.
כל תרומה שלכם יכולה לעזור לעם ישראל בפעילויות רבות שכבר מתקיימות ברחבי הארץ אל תעמדו מנגד עזרו לרוח ישראל סבא להתעורר ולהתרומם ויקוים בנו
” מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”
בברכה רפאל ג’יאמי

0